Biuro Rachunkowe Wega istnieje na rynku od 1998 roku. Przez te wszystkie lata oferuję moim klientom rzetelną wiedzę, doświadczenie, fachowość a co za tym idzie bezpieczeństwo w kwestiach księgowych, prawno podatkowych. Codziennym zaangażowaniem, sumiennością zdobywam zaufanie klientów, którzy w każdej potrzebie mogą liczyć na moją pomoc. Gwarantuję dyspozycyjność czasową, przestrzeganie tajemnicy zawodowej, która daje poczucie bezpieczeństwa.

Posiadam licencję Ministra Finansów nr 9924/98 uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz polisę OC.


Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą


hp-laptop-1037930_640

USŁUGI KISĘGOWE

prowadzenie ksiąg rachunkowych,
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców,
prowadzenie rejestrów do celów VAT,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.


USŁUGI KADROWE

przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
prowadzenie teczek akt osobowych pracowników,
prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu zatrudnienia (choroba, urlop, opieka, inne nieobecności),
kontrolowanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie i innych,
przypominanie o terminach obowiązkowych badań okresowych,
prowadzenie kart zasiłkowych,
prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
rozliczanie składek z ZUS,
sporządzanie comiesięcznych deklaracji podatkowych i rozliczeń rocznych.

man-311353_640


arrow-1049253_640

USŁUGI DORADZTWA

sprawozdawczość finansowa,
sprawozdawczość zarządcza,
sprawozdawczość podatkowa,
analizy i prognozy ekonomiczno-finansowe,
sporządzanie biznes planów,
sporządzanie wniosków kredytowych,
sporządzanie sprawozdań ZUS,
pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
rejestrujemy podmioty gospodarcze w US i ZUS.


USŁUGI JEDNORAZOWE

sporządzamy umowy cywilnoprawne,
wyprowadzamy zaległości księgowe,
wyprowadzamy dokumety ZUS,
sporządzamy rozliczenia roczne,
sporządzamy wnioski o zwrot VAT,
sporządzamy wnioski o kapitał początkowy.

information-1183331_640

Uważam, że w obecnej dobie kiedy przepisy są tak płynne, niezbędne jest ustawiczne podnoszenie kwalifikacji. Ponadto jedna osoba nie jest w stanie dopilnować wszystkich zmian i osiągnąć wysoki poziom wiedzy we wszystkich dziedzinach. W związku z powyższym dokonałam w swoim biurze podziału tematycznego jeżeli chodzi o zakres obowiązków i odpowiedzialności, aby zapewnić swoim klientom wyższy poziom usług.

NASZ ZESPÓŁ

Przez 18 lat funkcjonowania biura jako zespół zdobyliśmy bardzo bogate doświadczenie w kwestiach związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych zarówno osób fizycznych, prawnych jak i spółek osobowych czy też kapitałowych. A także zdolność rozwiązywania problemów związanych z fluktuacją kadr, prowadzeniem kompleksowo dokumentacji kadrowej, naliczaniem nie tylko wynagrodzeń ale i różnego rodzaju świadczeń pracowniczych, wynikających z kodeksu pracy, Ustawy ZUS, ZFŚS i tym podobnych, czy też potrąceń komorniczych. Ponadto zajmujemy się prowadzeniem sprawozdawczości GUS oraz PFRON czy też dofinansowaniem.


Nowo powstałym podmiotom jesteśmy w stanie doradzić przy wyborze formy prawnej czy też najkorzystniejszej formy opodatkowania, bez problemu zajmiemy się także wszystkimi
formalnościami związanymi z rejestracją. Już funkcjonujcym proponujemy by zajęli się zarabianiem pieniędzy podczas kiedy my zajmiemy się ich podatkami. Dołożymy wszelkich satarań by zoptymalisować ich zobowiązania podatkowe.


W ramach świadczonych usług dojeżdżamy do klienta w celu odbioru bądź dostarczenia dokumentów oraz wykorzystujemy w znacznym stopniu pocztę elektroniczną.
W przypadku kontroli US, ZUS, PIP i tym podobnych instytucji bierzemy czynny udział w czynnościach kontrolnych.
Możliwe są również dodatkowe usługi w zależności od potrzeb potencjalnego klienta.
Nasze honorarium uzależnione jest od ilości dokumentów, sporządzanych deklaracji, zatrudnianych pracowników oraz trudności zagadnień. Kluczowe znaczenie ma zarówno forma rozliczeń podatkowych a także rodzaj i ilość prowadzonych ewidencji. Oczywiście ceny ustalane są w drodze negocjacji.

Zainteresowany współpracą

FGZ

lrbr

Postaw na bezpieczny rozwój